Tillgänglig kommersiell service - En möjlighet till en mer lönsam butik

Hur tillgängliga är dagligvarubutiker på landsbygden för personer med olika funktionsvariationer? Det har Länsstyrelsen undersökt genom projektet Tilgänglig komersiell service. Syftet har varit att hjälpa butiker att öka tillgängligheten. Ökad tillgänglighet är ett sätt att förbättra lönsamheten för butiker på landsbygden. I rapporten presenteras resultatet av inventeringarna, enkätundersökningen och de personliga möten som genomfördes inom projektet. Rapporten redovisar vanliga brister med tillgängligheten och ger tips på förbättringsåtgärder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • EU och internationellt
  • Kunskap
  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=T_2019_3&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss