Scenarioanalyser av skogliga variabler och grön infrastruktur med planeringsverktyget Heureka

Skogen är en mycket viktig resurs för Sverige och Örebro län. I takt med att olika intressens anspråk på skogens ekosystemtjänster (ex skogsråvaror, resurs i klimatarbetet, friluftsliv, biologisk mångfald) ökar så ökar också behoven av kunskap om hur dessa värden fördelar sig i landskapet. Olika typer av landskapsanalyser kan användas för att öka kunskapen och effektivisera exempelvis arbetet med bevarande av skogliga ekosystem. Den här rapporten redovisar resultat och slutsatser från ett projekt med syftet att testa olika möjligheter att genomföra landskapsanalyser med det skogliga planeringsverktyget Heureka. En mängd olika skogliga variabler har analyserats utifrån två olika scenarier för den framtida skogsskötselinriktningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Skogsbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=T_2019_31&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss