Regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten 2019 – 2023

Den regionala åtgärdsplanen beskriver resultatet från de åtgärder som utförts fram till år 2018 och hur den framtida kalkningsverksamheten skall utformas enligt principerna i Naturvårdsverkets samt Havs- och vattenmyndighetens kalkningshandbok. Dessutom utgör planen underlag för att höja kvaliteten och för att anpassa verksamheten till den aktuella försurningssituationen. Det övergripande målet med kalkning är att upprätthålla vattenkvaliteten i av människan påverkade (antropogent) försurade sjöar och vattendrag i väntan på att de ska återhämta sig från försurningen. Planen kan komma att revideras.

Publikationens omslagsbild

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss