Nulägesanalys av Agenda 2030 i Örebro län

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s alla medlemsstater i september 2015. Länsstyrelsens målsättning är att aktivt verka för att nå målen genom Agenda 2030 samt att öka kunskapen om Agenda 2030-arbetet på lokal och regional nivå. Miljödimensionen av Sveriges Agenda 2030-arbete drivs genom miljömålssystemet utifrån de 16 nationella miljökvalitetsmålen, generationsmålet och de 17 etappmålen för miljöarbetet. Läs mer om miljöarbetet på Sveriges miljömål. Nulägesanalysen av Agenda 2030 i Örebro län sammanfattar hur Örebro län förhåller sig till de globala målen utifrån ett urval av tillgängliga indikatorer. Totalt omfattas nulägesanalysen av över 70 indikatorer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=T_2019_30&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss