Kvinnor och män i Örebro län 2019

Vårt län präglas fortfarande av stora skillnader i livsförutsättningar mellan kvinnor och män. Visste du till exempel att kvinnors medelinkomster är 80,5 procent av mäns inkomster, att män tar ut 28 procent av dagarna med föräldrapenning och att män oftast utsätts för misshandel utomhus av någon de inte känner medan kvinnor oftast utsätts inomhus av någon de känner? Könsuppdelad statistik är en bra utgångspunkt för att synliggöra skillnader och likheter mellan kvinnors och mäns villkor. Genom att samla statistik inom flera olika områden kan vi dessutom lättare se hur dessa områden hänger samma och påverkar varandra. Det är vår förhoppning att vi härigenom sprider kunskap som leder till åtgärder för ett mer jämställt Örebro län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Jämställdhet

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=T_2019__3&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss