Inventering av skalbaggar på tall vid Hallfallsmossen i nordöstra Örebro län

Vedinsekter på tall och andra trädslag inventerades vid Hallfallsmossen med omgivningar i nordöstra Örebro län under 2017. Området ligger mellan två stora naturreservat, Getapulien NR och Grönbo NR, och domineras av äldre tallskog i myrmosaiker, på sandhedar och annan mark. Vedskalbaggar inom åtgärdsprogrammen (ÅGP) för nyligen död tall respektive äldre tallved var i fokus. Det viktigaste resultatet från inventeringen är att smal skuggbagge ( Boros schneideri) visade sig ha en rik population i hela området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=T_2019_2&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss