Handlingsplan för grön infrastruktur i Örebro län – kunskapsunderlag och åtgärder

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur i Örebro län. Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Att bibehålla landskapets gröna infrastruktur är avgörande för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster som i sin tur är en förutsättning för människors livsmiljö och hälsa. Arbetet med grön infrastruktur syftar till att göra det lättare för samhällets aktörer att ta hänsyn till och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster i samband med olika verksamheter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=T_2019_12&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss