Dykinventering av stormusslor i Örebro län 2018

I Örebro län har det sedan början av 1980-talet genomförts inventeringar av stormusslor med fokus framförallt på flodpärlmussla ( Margaritifera margaritifera ) men även tjockskalig målarmussla ( Unio crassus ). Båda dessa arter är upptagna på listan i EU:s art- och habitatdirektiv och finns även med på den svenska rödlistan. Tidigare inventeringar har främst genomförts genom vadning med vattenkikare vilket har gjort att kunskapen kring stormusslors utbredning i breda och djupa områden är dålig. Sommaren 2018 gjordes en dykinventering av stormusslor på 25 lokaler i vattendrag inom Örebro län. Syftet var att öka kunskapsbilden gällande stormusslor inom djupa eller på andra sätt svårinventerade lokaler inom länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Hotade arter
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=T_2019_29&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss