Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Våtmarkerna lever upp

Broschyren är LIFE-projektet Reclaims publika rapport om projektet. Projektnamnet ”Reclaim” är engelskans ord för återskapande, förbättring, räddning. Och det är precis vad projektet handlar om, nämligen att återta våtmarkernas strandängar från igenväxning. Genom restaurering och skötselförbättrande åtgärder har projektet arbetat med att bevara och återskapa hotade livsmiljöer för ett stort antal växter och djur som är knutna till våtmarker. Projektet genomfördes under åren 2012-2018 av Länsstyrelsen i Örebro län med finansiering från EU:s miljöåtgärdsprogram LIFE och Naturvårdsverket. Projektet omfattar restaurering av två våtmarksområden i Örebro län, extremrikkärret Venakärret och den näringsrika slättsjön Tysslingen, båda med igenväxning som gemensam hotbild.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Friluftsliv
  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=T_2018_33&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss