Förändringar i fågelfaunan på Örebro läns myrar 1981–2009

År 1981 fick Närkes Ornitologiska Förening (NOF) i uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län att genomföra en omfattande inventering för att öka kunskapen om fågellivet på länets myrar. Under 2009 genomförde Länsstyrelsen en uppföljande inventering, även denna gång med hjälp av länets ornitologer. Resultaten från återinventeringen 2009 visar att de flesta fågelarter knutna till myrar har varit stabila eller ökat mellan åren 1981 och 2009. De flesta arterna har samma populationstrender som inom den nationella miljöövervakningen. Tack vare de kunniga inventerarna i de båda inventeringarna har vi nu ett gediget material om fågelfaunan på länets myrar som inte minst är värdefullt för att följa utvecklingen i framtiden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=T_2018_22&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss