Tillsynsveckan 2016

Tillsyn är en demokratisk fråga som ska tillvarata alla människors intresse och se till så att alla får en likvärdig behandling. Tillsyn är även till för de som inte kan föra sin egen talan som djur och natur. Länsstyrelsen har en unik möjlighet då vi har tillsyn inom ett brett spektrum av områden. Vi bedriver tillsyn inom alkohol och tobak, djurskydd, vattenverksamheter, dammar, kulturmiljö, miljöskydd, kameraövervakning, handel med skyddade djurarter, naturmiljöer, samhällsutveckling, kampsport, kemikalier och skydd mot olyckor. Tillsyn är ett viktigt och effektivt sätt att se till så att lagar och regler följs. Länsstyrelsen genomförde under hösten 2016 en tillsynsvecka bland annat för att göra vår tillsyn mer känd.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_4&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss