Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 - Tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Länsstyrelsen har en rullande treårsplan vars syfte är att skapa framförhållning och överblick i vägledningsarbetet, underlätta de kommunala miljöförvaltningarnas verksamhetsplanering och förbättra deras möjligheter att delta i länsprojekt. För att planen ska vara ett levande dokument, ska den genomgå en översyn och revidering varje år. I nya miljötillsynsförordningen anges att länsstyrelserna tillsammans med ett antal statliga myndigheter ska ha treåriga tillsynsvägledningsplaner. Planerna ska ses över varje år och vid behov uppdateras. Länsstyrelsen har vid revideringen utgått från planen som gällde för åren 2016-2018. Under 2016 har vi skickat ut en enkät till alla handläggare i länet med frågor angående vår tillsynsvägledning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_3&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss