Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Sedimentundersökning i Hjälmaren – Resultat från provtagning maj 2015

Hjälmaren anses vara påverkad av övergödning och det är osäkert om det är möjligt att åstadkomma tillräckliga minskningar av fosforhalten enbart genom åtgärder i avrinningsområdet. En tidigare genomförd modelleringsstudie indikerade att åtgärder för att binda fosfor i sediment i Storhjälmaren skulle kunna vara ett sätt att åstadkomma minskade halter i de centrala och östliga delarna av sjön. För att komplettera modelleringsstudien och ytterligare undersöka detta alternativ har en mer ingående undersökning av sedimentens beskaffenhet och fosforförråd genomförts under våren 2015. Ett 50-tal sedimentkärnor analyserades med avseende på läckagebenägen fosfor. Materialet omfattar hela Hjälmarens bottenyta men flest prover har tagits ut i Storhjälmaren inklusive Södra Hjälmaren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_24&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss