Gamla handelsträdgårdar – inventering, undersökning och bedömning, vägledning för tillsynsmyndigheter

För att höja kunskapsläget kring förorenade handelsträdgårdar och för att bidra till en mer likriktad tillsyn har ett vägledningsmaterial tagits fram. Materialet är framtaget av länsstyrelserna i Örebro, Västmanland, Södermanland, Stockholm, Uppsala och Gotlands län tillsammans med Statens geotekniska institut (SGI). I sin helhet består vägledningsmaterialet av tre dokument: 1. Gamla handelsträdgårdar – inventering, undersökning och bedömning, vägledning för tillsynsmyndigheter, Länsstyrelserna i Mälarlänen och Gotland. (denna rapport) 2. Förorenad mark vid gamla handelsträdgårdar – information till fastighetsägare och boende, Länsstyrelserna i Mälarlänen och (Gotland. Publ.nr. 2017:10) 3.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hälsoskydd
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_9&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss