Fosfordynamik i Hjälmaren – resultat av simuleringar

För att kartlägga Hjälmarens fosfordynamik och för att bedöma potentialen för olika åtgärder att bidra till att minska fosforhalterna har en hydrodynamisk massbalansmodell för fosfor (LEEDS-modellen) applicerats för sjöns delbassänger. Modellen beskriver utbytet mellan bassängerna liksom alla betydelsefulla flöden av fosfor till, från och inom systemet, inkluderande utbytet mellan vatten och sediment. Utöver att beskriva systemet kan modellen användas för att göra scenarier över utvecklingen på kort och lång sikt till följd av simulerade åtgärder. Modellen visar god överensstämmelse gentemot empiriska data i alla fyra delbassänger, såväl i ytvattnet som i djupvattnet, och ger därmed en god bild av de flöden och interna processer som styr Hjälmarens fosfordynamik.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_23&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss