Elfiskeundersökning i Örebro län 2016

Rapporten visar elfiskeundersökning på 43 olika lokaler i 32 vattendrag. Undersökningen visar att 16 av lokalerna uppnår nivån god status som är det miljökrav Sverige har att följa i enligt EU-direktiven för miljön. Resterande uppnå inte god status. Totalt fångades 12 olika fiskarter och signalkräfta. Vanligast förekommande art var öring som påträffades vid 55,8 % av lokalerna. Signalkräfta och elritsa var även vanligt förekommande. Öringungar fångades för första gången i Rällsälven (Stjärnfors) vid två lokaler vilket indikerar på att den ökade tappningen som infördes för ett antal år sedan börjar ge resultat. En ökning av öringtätheten i Nittälven kan även skönjas. Tätheterna är inte höga men visar att det finns ett självreproducerande bestånd uppströms Brattforsen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_1&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss