Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publ. 2016:1 Kvinnofrid i Örebro län - En länsövergripande kartläggning

I januari 2015 undertecknade Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län och Polisområde Örebro län en länsövergripande Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län. Underlaget till överenskommelsen togs fram av den strategiska samordningsgruppen Länsgruppen som består av representanter från myndigheter, Region Örebro län, kommuner, och ideella sektorn. Överenskommelsen visar utvecklingsområden och behov av insatser för att förebygga, stödja och skydda samt följa upp det strategiska arbetet mot: våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Framtagandet av överenskommelsen visade på behovet av en ny kartläggning om arbetet mot våld i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_1&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss