Imälven - en kulturmiljöinventering i Karlskoga socken och kommun

Under år 2015 har Länsstyrelsen i Örebro län inventerat förekomsten av vattenanknutna kulturmiljövärden utmed Imälven i Karlskoga socken och kommun. Vattendraget Imälven ingår i Västerhavets avrinningsområde i Örebro län, delområde Gullspångsälven. Huvudsyftet har varit att ta fram ett kunskapsunderlag för vattenanknutna kulturmiljöer. I arbetet har ingått att översiktligt beskriva, inventera och värdera kulturmiljöer. Syftet har även varit att bedöma var de vattenanknutna kulturvärdena bildar sammanhängande kulturmiljöer. Målet är att öka förståelsen för dessa miljöer och dess värden. Rapporten ska vara ett arbetsredskap för framförallt handläggare på länsstyrelserna som jobbar med frågor kring vatten och kulturmiljö.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_41&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss