2016:8 Musselinventering i 36 vattendrag 2015

I inventeringen besöktes trettiosex vattendrag i Örebro län. Av dessa hittades flodpärlmussla i sju vattendrag, flat dammussla i tre vattendrag, allmän dammussla i elva vattendrag samt att spetsig målarmussla och stor dammussla hittades i vardera ett vattendrag. I inventeringen har också arter som är knutna till vattenmiljö som fisk, kräftor, utter och bäver noterats. En översiktlig beskrivning och kartering av vattendragssträckor har gjorts där platserna som inventerats samt fynd av musslor har ritats in på karta. De musselfynd som gjordes i inventeringen var tidigare inte kända och det finns fler vattendrag att undersöka och musslor att upptäcka. Småmusslor av flodpärlmussla hittades i Lammtjärnsbäcken med flera musslor under 60 mm.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_8&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss