2016:23 Åtgärdsprogram för Örebro läns miljömål 2016-2020

Detta åtgärdsprogram är ett led i att samordna miljömålsarbetet som sker i länet hos samarbetspartnerna. Åtgärdsprogrammet föreslår gemensamma åtgärder i samverkan. Huvuddelen av miljömålsarbetet sker idag i redan väl inarbetade strategier, program, rutiner eller liknande. Allt miljöarbete som till exempel tillsyn, rådgivning, prövning, skydd och skötsel av skyddade områden, åtgärder för hotade arter samt viltförvaltning syftar till att uppnå de 14 regionala miljömålen. Åtgärdsprogrammet lyfter fram sex fokusområden. Inom några fokusområden finns redan beslutade program eller strategier medan andra saknar detta. Inom exempelvis fokusområdet Klimat finns ett energi- och klimatprogram för Örebro län, vilket innebär att miljöarbetet syftar till att genomföra detta program.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_23&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss