2016:14 Romeftersök på några potentiella asp- och vimmaleklokaler i Örebro län 2015

I Örebro län finns kända bestånd av asp i Hjälmaren, Väringen och i Arbogaån. Vimma har endast påträffats i sjön Möckeln i Örebro län. Båda fiskarter är rödlistade och asp är dessutom utpekad i art- och habitatdirektivet och ska uppnå gynnsam bevarande status. Mycket lite är känt om vimma. Men både asp och vimma har missgynnats av vandringshinder, rensningar och torrläggning av vattendrag. Länsstyrelsen anlitade en konsult för att inventera några lokaler som potentiellt skulle kunna utgöra lekområden för asp och vimma.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_14&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss