2016:13 Svampar i Näsmarkernas naturreservat - en kunskapssammanställning och lägesrapport 2015

Näsmarkerna har sedan länge varit känt för sin rika svampflora. Totalt har 380 arter observerats under 40 år, av dessa är 38 rödlistade. Flera av arterna ingår i nationella åtgärdsprogram för hotade arter. Naturreservatet Näsmarkerna ligger i Nora kommun, längs västsidan av sjön Älvlången. Stora delar av området vilar på en berggrund av urkalk och är mycket varierat. Här finns bergsstup, kalkhällmarker, kalktallskog, kalkgranskog och extremrikkärr. Inventeringar av kärlväxter och rapporter om andra organismgrupper vittnar även de om områdets unika karaktär. Sedan 1982 är Näsmarkerna ett 54 hektar stort naturreservat. Näsmarkerna har besökts av kända mykologer sedan 1960-talet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_13&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss