2016:11 Hårklomossans förekomst i Valåns- och övre Svartåns vattensystem

Inventeringarna i Valåns vattensystem visade att hårklomossa var vitt spridd i Våtsjön (2005 och 2012). Inventeringarna 2015 visade att Angsjön haft relativt gott om hårklomossa men ett trasigt dämme har sänkt vattennivån så mycket att mossan kommer att få svårt att klara sig. Övriga inventerade sjöar, Lilla och Stora Noren, Stora Villingen och Kärmen hade en ojämn förekomst av mossan. De senare sjöarna har en vattenreglering som är ogynnsam för hårklomossa. Den förekom där substraten - sten, klibbal och vide - i första hand fanns i skyddade lägen som grundare vikar eller stränder med en bård av klibbal och vide. Inventeringarna i Övre Svartåns vattensystem visade att hårklomossa var vitt spridd i Teen och Ölen medan förekomsterna var ojämnt fördelade eller obefintliga i övriga sjöar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_11&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss