Skydda dig mot översvämningar

I Örebro län finns flera områden som har drabbats hårt av översvämningar. Vid en större översvämningssituation i länet riskerar 10 000-15 000 hektar mark att översvämmas. Det motsvarar en yta lika stor som ungefär 20 000 fotbollsplaner. Det är framförallt i låglänta slättområden som de största översvämningsproblemen finns. Några större områden som drabbats är Arbogaån runt sjön Väringen och Fellingsbro, Täljeån vid Kvismaredalen och några områden i Svartån mellan sjön Teen och Tysslingen. Uppdaterad version av publikation nummer 2011:39.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_1&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss