Elfiske av 28 vattendragssträckor 2014

På uppdrag av Länsstyrelsen utförde en konsult provfisken i 24 vattendrag på 28 olika platser. Totalt fångades 10 olika arter av kräftor och fisk, varav abborre var den vanligast förekommande arten. I 6 av lokalerna fångades öring, men endast i tre av dessa fångades årsungar av öring. Genomförda provfisken klassas på en femgradig skala från hög, god, måttlig, otillfredsställande till dålig status. God status eller högre visar på en acceptabel fiskfauna utifrån vattendragets naturliga förutsättningar och lägre klassningar visar på negativt påverkade fisksamhällen. Enligt VIX är 5 vattendragssträckor klassade som goda, men ingen som hög. 4 sträckor klassades som måttliga, 3 som otillfredsställande och hela 16 som dåliga.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_8&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss