Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2015:27 Miljöövervakning av rikkärr i Dalarnas och Örebro län

För att följa hur rikkärren utvecklas i länen, medverkar länsstyrelserna i Dalarnas och Örebro län i det gemensamma delprogrammet för miljöövervakning av rikkärr som har tagits fram av Naturvårdsverket. Metodiken som används är gemensam för alla län som ingår i delprogrammet. Länsstyrelsen i Dalarnas län genomförde den första inventeringsomgången inom miljöövervakningen under åren 2011 och 2014 och Länsstyrelsen i Örebro län under åren 2012 till 2014. Miljöövervakningen av rikkärr är en viktig del av länens arbete med miljömålen. Det är framförallt miljömålen Myllrande våtmarker och Ett rikt växt och djurliv som berörs.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_27&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss