2015:2 Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

I Örebro län har vi nolltolerans mot alla former av våld. Alla har oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk och religiös tillhörighet, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet tillgång till likvärdiga insatser. Syftet med denna överenskommelse om samverkan är att de medverkande parternas insatser ska bli kända, effektiva och anpassade till målgruppernas behov. Den övergripande målsättningen med denna överenskommelse om samverkan är att motverka våld i nära relationer och verka för kvinnofrid. Arbetet med detta ska präglas av ett helhetsperspektiv där berörda myndigheter, organisationer och frivilligorganisationer samverkar och samordnar sina insatser så att individens behov sätts i centrum.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_2&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss