2014:25 Risk- och sårbarhetsanalys 2014

2014 års regionala risk- och sårbarhetsanalys ger en bild av vilka risker som finns i Örebro län och vilken förmåga vi har att motstå och hantera dessa risker. Förmågan i länet att hantera risker, hot och sårbarheter är god även om det finns vissa brister. Länsstyrelsen i Örebro län har identifierat 22 risker. Alla risker har bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens samt graden av osäkerhet i dessa sannolikhets- och konsekvensbedömningar. De största riskerna är störningar i elektroniska kommunikationer, olyckor med farligt gods och utsläpp från farliga anläggningar. Genom länet löper viktiga förbindelser för landets elförsörjning och för elektronisk kommunikation. Örebro län är ett transportlän och på länets vägar och järnvägar transporteras dagligen stora mängder farligt gods.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_25&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss