2014:13 Länsstyrelsens fiskundersökningar i 17 vattendrag i Örebro län 2013

Rapporten redovisar resultat från provfiskeundersökningar i 17 vattendrag som utförts av Länsstyrelsen i Örebro län under hösten 2013. Av de 17 vattendragen bedöms nio som God status med hänsyn till fisksamhället, två bedöms som Måttlig, fyra bedöms som Otillfreds-ställande och två som Dålig status. Syftet med undersökningarna är att bedöma effekten av eventuella utförda kalknings- och fiskevårdsåtgärder, eventuell inverkan av försurning eller annan påverkan på fiskbestånd. Resultaten från undersökningarna används i uppföljningen av miljökvalitetsnormer för vatten, miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag, förundersökningar inom programmet Biologisk återställning i kalkade vatten. Dessutom sammanfattas samtliga 82 elprovfiskeundersökningar som genomförts i länet under 2013.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_13&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss