2014:11 Inventering av vedlevande skalbaggar på Trehörningsbrännan, Tiveden

Trehörningsbrännan är med sina 113 ha den största skogsbranden i länet på flera decennier. Eftersom branden i huvudsak hade ett okontrollerat förlopp blev den intensiv och resulterade i sina centrala delar i en total träddöd. I kanter och mer fuktiga lägen blev den dock av lägre intensitet vilket resulterade i en successiv avdödning av många träd främst tall och därmed ett för tallens pionjärarter, gynnsamt, kontinuerligt tillskapande av nydöd tallved. Branden ägde rum i juni 2008. Inventeringen har skett sommaren 2013 och i huvudsak med hjälp av fönsterfällor. Rapporten redovisar artförekomst i området speglande successionen efter 6 år. Tivedenområdet har en väldokumenterad mycket rik skalbaggsfauna främst knuten till varma tallmiljöer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_11&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss