Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Förebygg och förbered - För säkerhets skull

Det är viktigt att känna till de risker som finns i vårt samhälle. I den här broschyren står risk för sådant som kan orsaka skador på människa, miljö eller egendom. Risker kan delas in i olika kategorier. Till allvarliga risker i Örebro län räknas till exempel stormar, snöoväder och störningar i IT och telefoni. Till mycket allvarliga risker räknas utsläpp från farliga anläggningar, olyckor med farligt gods, översvämningar samt störningar i el och värmeförsörjning. När en olycka inträffar ska länets kommuner, landsting, polis, länsstyrelse och brandkår samarbeta. Krisen ska hanteras lokalt av de närmast berörda. Varje aktör har sitt ansvar. Om de behöver hjälp finns resurser beredda att rycka in på både regional och nationell nivå.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_11&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss