2013:6 Tisarens avrinningsområde – Miljösituationen i sjöar och vattendrag

Länsstyrelsens arbete med vattenmiljöfrågor har intensifierats under senare år, bland annat genom införandet av EU:s ramdirektiv för vatten. Mycket ny information om våra vatten och avrinningsområden samlas in, sammanställs och analyseras. Denna rapport har tagits fram för att sprida information om vattenmiljöerna och miljösituationen i Tisarens avrinningsområde. Rapporten har tagits fram som en del i vattenvårdsprojektet Värna Tisaren, ett samarbete mellan Askersunds, Hallsbergs och Kumla kommuner, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen. Rapporten är sammanställd av Ernst Witter och Marie Jonsson, Länsstyrelsen i Örebro.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_6&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss