Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2012:43 Kiselalger i 19 vattendrag i Örebro län 2012 - Statusbedömning av miljötillståndet

Kiselalgundersökning har genomförts i 19 vattendrag i Örebro län år 2012. Undersökningen är ett led i länets arbete med karakterisering av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och bevarande av biologisk mångfald. Ekologisk status: Enligt den bedömning som utförts så är det Hög status i Allmosälven, Brattforsbäcken, Flosjöbäcken, , Gladhöjdsbäcken, Jonsbobäcken, Kvarnsjön/Lövsjön utlflöde, Lerkesån, Lillsjöbäcken, Lillån (Mullhyttan), Mörttjärnsbäcken före St Kumlan, Sandån före Kölsjön, Saxhyttälven, Sikforsån, St Hällsjön utflöde, Stensjön utlopp, Svarthavsbäcken och God status i Estaboån, Fågelsjön utlopp och Måttlig status i Torpabäcken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_43&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss