2012:36 Inventering av stormusslor på djupa lokaler inom Örebro län

Sommaren 2012 gjordes en inventering av stormusslor på 13 lokaler i 5 olika vattendrag inom Örebro län med syftet att undersöka djupa eller på andra sätt svårinventerade lokaler. Fokus låg på att besöka lokaler som kunde hysa bestånd av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) eller tjockskalig målarmussla (Unio crassus). Förekomst av flodpärlmussla kunde bekräftas på totalt fem lokaler och i och med ett fynd av levande flodpärlmussla i Järleån innebär det att arten registrerades i ett för länet nytt vattendrag. Förekomst av tjockskalig målarmussla bekräftades på en ny lokal i de nedre delarna av Svennevadsån, strax uppströms utflödet i sjön Sottern.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_36&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss