2012:24 Regional plan för Länsstyrelsens arbete mot försurning av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen arbetar för att minska försurningen i sjöar och vattendrag. I denna rapport beskrivs hur arbetet är tänkt att genomföras fram till 2021, då länets försurade vatten ska ha uppnått god ekologisk status. Planen är framtagen bland annat för att vara ett strategiskt hjälpmedel för att minska försurningen i Örebro läns sjöar och vattendrag. Det övergripande målet med Länsstyrelsens åtgärdsarbete är att alla vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2015 eller 2021. Detta innebär bland annat att försurningsbelastningen på försurningsdrabbade vatten måste sänkas genom olika åtgärder, så att vattenlevande växter och djur uppvisar liten eller ingen påverkan från försurning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_24&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss