2012:2 Projektrapport Grisbesättningar i Örebro län, planerad kontroll 2010

Länsstyrelsen genomförde ett inventerings- och kontrollprojekt på grisbesättningar i Örebro län under sommar och höst 2010. Sammanlagt kontrollerades 56 besättningar med grisar i Örebro län. Vid besöken, som normalt var oanmälda, kontrollerades bland annat renhållning, foder, vatten, hull, klövvård, strömedel, utrymmen, inredning och stallklimat. Vid varje kontroll upprättades en kontrollrapport och resultatet från kontrollen registrerades i Jordbruksverkets djurskyddskontrollregister. Den vanligaste bristen var otillräckliga uppgifter i journalföringen. Det förekom inte särskilt allvarliga brister i någon av besättningarna. Djurskyddet på besättningar med grisar i Örebro län är överlag att anse som gott.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Djurskydd
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_2&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss