Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2012:11 Fiskundersökningar i 11 vattendrag och 5 sjöar i Örebro län 2011 -Statusbedömning av miljötillståndet

Denna rapport redovisar resultat från provfiskeundersökningar i 5 kalkade sjöar och 11 vattendrag (både kalkade och inte kalkade) i Örebro län. Undersökningarna genomfördes hösten 2011. Sex av vattendragen bedöms ha hög eller god status med hänsyn till fisksamhället. Två bedöms ha måttlig status, ett bedöms otillfredsställande och två bedöms ha dålig status. Mört fångades i de fem undersökta sjöarna. Syftet med undersökningarna är att bedöma eventuell inverkan av försurning eller annan påverkan på fiskbestånd. Resultaten från undersökningarna används i uppföljningen av miljökvalitetsnormer för vatten, miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag, de vatten som kalkats och förundersökningar inklusive uppföljning inom programmet Biologisk återställning i kalkade vatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_11&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss