2012:08 Förstudie för identifiering av värdefulla fladdermusmiljöer genom GIS-analys.

Länsstyrelsen i Örebro län ser att handläggningen av vindkraftsärenden där fladdermusinventeringar kan vara aktuella ökar. Det är dock svårt att avgöra vilken omfattning som behövs på inventeringarna. Av den anledningen har Calluna AB fått i uppdrag att ta fram ett hjälpmedel där man genom GIS-analyser identifierar miljöer som kan ha en rik fladdermusfauna, och därmed kräver omfattande inventeringar. Örebro kommun valdes som testområde och inledningsvis valdes att klassa de ingående biotoperna i tre klasser. Detta genom att värdera tillgängliga GIS-data utifrån vad som kan vara värdefulla inslag i naturmiljön för fladdermöss. I princip så tilldelades varje biotop en eller flera poäng.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_08&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss