2011:4 Bottenfauna i 18 vattendrag i Örebro län 2009 - Statusbedömning av miljötillståndet

Rapporten utgör en sammanställning av resultaten och statusbedömning av miljötillståndet från bottenfaunaundersökningar av 18 lokaler i Örebro län 2009. Ekologisk status: Sex lokaler hade en god status, tre lokaler hade måttlig status och två lokaler otillfredsställande eller dålig status. De fem lokaler som inte uppnådde hög eller god status var försurningspåverkade (Långens utlopp, Fagerbobäcken, Brofallsbäcken, Skirenån och Torksjöbäcken).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_4&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss