2011:3 Bidrag till kulturmiljövård i Örebro län 2010

Varje år fördelar Länsstyrelsen statliga bidrag till kulturmiljövård i länet. Det rör sig om vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fornlämningar och kulturmiljöer. Bidraget är en värdefull möjlighet för Länsstyrelsen i Örebro att stödja ägare och förvaltare av kulturhistoriska miljöer runt om i länet i deras vård- och bevarandearbete. Bidraget kan också användas för att sprida kunskap om kulturmiljöer till länets innevånare. Under 2010 fördelades totalt 10 085 000 kronor till olika projekt och satsningar i Örebro län. Några av de viktigaste presenteras i denna skrift.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Kulturreservat
  • Landskapsvård
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_3&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss