2010:8 Fiskundersökningar i 28 vattendrag och 4 sjöar i Örebro län 2009 - Statusbedömning av miljötillståndet

20 av vattendragen bedöms ha hög eller god status med hänsyn till fisksamhället. Två av vattendragen bedöms ha måttlig status. Tre av vattendragen bedöms ha otillfredsställande status. Två av vattendrag bedöms ha dålig status. Ett vattendrag bedöms inte på grund av att primärdata saknas. Vid det s.k. mörtkontrollfisket fångades mört med storleken 10 cm eller mindre i Rösjön. I de tre övriga sjöarna, Bergvattnet, Bosjön och Södra Brunnsjön, fångades ingen mört. Syftet med undersökningarna är att bedöma eventuell inverkan av försurning eller annan påverkan på fiskbestånd.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_8&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss