2010:41 Röd skogslilja Cephalanthera rubra i Örebro län

Den röda skogsliljans livscykel är komplicerat. Den växer bara i kalkbarrskogar, vilket är en ovanlig naturtyp i Örebro län. För att arten ska sätta frö så måste den först pollineras av vissa arter vildbin som i sin tur samlar pollen hos olika blåklocksarter. Den röda skogsliljan saknar själv pollen men lurar till sig vildbin genom att efterlikna blåklockor. Dessutom är den röda skogsliljan beroende av vissa svampar för att fröna ska kunna gro. Rapporten beskriver vilka förutsättningar den röda skogsliljan har att överleva i två områden i Örebro län, dels Ullavi klint (ett blivande naturreservat) och dels i det befintliga naturreservatet Skvaleberget. Författarna ger även förslag på skötsel som bör gynna arten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_41&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss