Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2010:38 Kulturvärden vid vattendrag i Örebro län

Under år 2010 har Länsstyrelsen i Örebro län inventerat förekomsten av vattenanknutna kulturmiljövärden utmed Timsälven och Trösälven.Älvarna ingår i Gullspångsälvens vattensystem och Västerhavets avrinningsområde. Huvudsyftet har varit att ta fram ett kunskapsunderlag för vattenanknutna kulturmiljövärden inom Västerhavets avrinningsområde i Örebro län. Vattendragen har inventerats och kulturspåren identifierats och värderats. Syftet var även att bedöma var de vattenanknutna kulturspåren bildar sammanhängande kulturmiljöer. I bedömningen har även hänsyn tagits till hur fiske- och naturvårdsrestaureringsåtgärder eller andra förutsebara vattenverksamheter kan genomföras med hänsyn till och beaktandet av kulturmiljövärdena som en resurs.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_38&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss