Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2010:31 - Vraket, Naturvärdesinventering

Området som här kallas för Vraket omfattas i huvudsak av den myr- och skogmosaik belägen på ett fornsand-delta i den nordvästligaste delen av Örebro län. Områdets norra och västra gräns utgörs av länsgränsen mellan Örebro och Värmlands län. Svartälven och Igelälven utgör dessutom naturliga gränser för området i nordost och väst. Det föreslagna området anknyter i sydöst mot naturreservatet och natura 2000 området Västeråsmossen. Det sanddelta och myrområde som tillsammans utgör ”Vraket” finns sedan tidigare beskrivna i Länsstyrel-sens naturvårdsöversikt och i de kommunvisa naturvärdesinventeringarna gjorda under 1960 och 70-talet för Hällefors samt Filipstads kommuner (den senare i Värmlands län). Länsstyrelsen har under ungefär ett års tid utfört inventeringar i området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__1&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss