Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2010:2 Inventering av vedlevande skalbaggar i tallskogar i Örebro län

Under sommaren 2008 utfördes den här inventeringen inom åtgärdsprogrammet för skalbaggar på äldre tallved och programmet för bevarande av skalbaggar på nyligen död tall. Faunan av främst vedlevande skalbaggar undersöktes i 27 områden med äldre tallskog. Totalt noterades ca 8 500 individer av ca 390 arter skalbaggar. Av skalbaggsarterna var 19 rödlistade, samt ett stort antal sällsynta och/eller signalarter för intressant skog. De mest intressanta fynden gjordes i arealmässigt stora reservat och på brandfält, samt i mindre områden med en god kontinuitet av äldre grov tallved. Linjerad plattstumpbagge Platysoma linearis påträffades, det är en av åtta arter som ingår i åtgärdsprogrammet för nyligen död tall.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_2&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss