2010:16 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2010

Örebro län växer! För år 2009 ökade befolkningen med 6369 personer. Första kvartalet 2010 pekar mot ökade befolkningssiffror även för detta år. En väl fungerande bostadsmarknad har stor betydelse för att attrahera företag och arbetskraft som söker sig till regionen. Befolkningstillväxten är ojämnt fördelad i länet. Flera av länets kommuner har låga födelsetal, låg inflyttning och åldrande befolkning. Det är framförallt i Örebro med intilliggande kommuner som tillväxten sker. Boendeplanering är av största vikt för kommunen, oavsett om befolkningen ökar eller minskar. Utbudet av bostäder behöver anpassas till behov och efterfrågan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_16&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss