Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2010:14 Dyltaåns avrinningsområde - Miljösituationen i sjöar och vattendrag

Dyltaåns avrinningsområde avvattnar västra delen av Arbogaåns vattensystem. Avrinnings¬området är ca 1060 km2, sträcker sig från norra delen av Hällefors kommun ner till norra delen av Örebro kommun och mynnar via Järleån/Dyltaån i sjön Väringen söder om Frövi. Dyltaåns avrinningsområde utgörs huvudsakligen av kuperad skogsmark med flera sjöar och vattendrag i varierande storlek. Jordbruksmark förekommer framför allt i avrinningsområdets nedre delar. Nora med sina 6500 invånare är områdets största samhälle. I Dyltaåns avrinningsområde finns flera nationellt värdefulla vatten, skyddsvärda våtmarker, värdefulla forssträckor och skyddade naturområden. I några vattendrag förekommer den rödlistade flodpärlmusslan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_14&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss