2010:1 Inventering av vedlevande skalbaggar - i lindmiljöer på öar i Hjälmaren

Inom åtgärdsprogrammet för skalbaggar på skogslind har det utförts inventeringar på fyra öar i Hjälmaren; Björkön, Tissholmarna, Lindön och Nastaren. Totalt hittades 1 418 vedlevande skalbaggar tillhörande 121 arter. På Lindön hittades 102 vedlevande arter av vilka 3 var rödlistade enligt rödlistan 2005 och 8 enligt rödlistan 2000, medan Björkön hade 87 vedlevande och 4 (2005) respektive 7 (2000) rödlistade arter. Det hittades inga arter som ingår i åtgärdsprogrammet för vedskalbaggar på lind. Jämfört med lindlokaler i Mälarområdet var antalet rödlistade arter lågt, trots att trädens utseende visade stor potential. Inga arter specifikt knutna till lind kunde hittas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_1&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss