2009:14 Hasselmusen i Örebro län, utbredning, ekologi och naturvårdsbehov

Hasselmusen Muscardinus avellanarius är en doldis i den Svenska däggdjursfaunan. Trots att det är Närkes landskapsdjur kände Länsstyrelsen i Örebro län bara till ett 15-tal lokaler i hela Örebro län. Under 2007 genomfördes en omfattande inventering för att kartlägga var i Örebro län det finns hasselmuspopulationer. Inventeringen syftade också till att öka och sprida kunskap om arten. I Örebro län lever hasselmusen på sin absoluta nordgräns och klimatet är på gränsen av vad arten klarar av. På dessa breddgrader finns hasselmus endast på platser med gynnsamt mikroklimatet. Ett mycket viktigt krav för att hasselmusen ska trivas är solinstrålning under morgon och förmiddag. Solen ska kunna värma buskar och sly så att dagg- och regndränkt vegetation snabbt torkar upp.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_14&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss