2009:11 Miljöinsikt 2009 - Hur går åtgärdsarbetet?

I Örebro län pågår ett brett samarbete för att förbättra miljön. Regionala myndigheter och länets kommuner har samlats kring ett samarbetsavtal och ett regionalt miljömålsråd beslutar om prioriterade åtgärder i miljömålsarbetet. 48 organisationer har förklarat att de står bakom miljömålen och arbetar efter sina förutsättningar för att förbättra miljön. Miljömålen är visionärt formulerade och ambitionsgraden är mycket hög. De övergripande målen avspeglar det miljötillstånd som motsvarar en ekologiskt hållbar utveckling. Om samhället kraftsamlar ytterligare är en tredjedel av målen fortfarande möjliga att nå visar vår uppföljning. Miljömålen har inneburit att miljöarbetet har samlats kring ett antal långsiktiga mål.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_11&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss